Welcome to Hidehiko Tanaka Lab.

Under Construction

Our Researches

Under Construction

Members

Faculty & Staff

 • Hidehiko TanakaPresident/Professor
 • Hidenori TsujiVisiting Professor
 • Masaki HashimotoAssociate Professor
 • Miwako YamaguchiSecretary

Doctoral Candidates

  • Yoshihiro Ando Fraud detection using machine learning techniques

Master's Candidates

  • Katsuyasu Yoshimura Mobile Device Security
  • Rintaro Sawano Concrete Study of Each Cyber Security Incidents
  • Akemi Mizuta Information Security Education/Incident Response
  • Masaki Iwabayashi
 • Moriyo Tamura
 • Hisayo Enomoto
 • Shouta Hayashi
 • Koukichi Suwabe

Visiting Researchers

 • Eikichi Onodera
 • Keisuke Kakimoto
 • Kotaro Yonetsu
 • Noriyuki Sasai
 • Mamoru Mimura
 • Kunio Miyamoto
 • Toshiharu Harada
 • Junichi Saito
 • Hajime Kashiwagi
 • Kazuki Fujisawa
 • Tomoko Kaneko
 • Minetoshi Takizawa
 • Yusuke Karasawa
 • Tomohiro Sato
 • Mutsuo Noguchi
 • Konno Naoki
 • Hiroshi Nogami
 • Sawako Yagi
 • Yuhei Otsubo

twitter